**ขออภัยในความไม่สะดวก...สหกรณ์หยุดให้บริการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61 เนื่องจากดำเนินโครงการสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดชลบุรี **
 
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 17/2561 เรื่อง ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนิติกร
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 16/2561 เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2562
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 15/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2562
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 13/2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 12/2561 เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2562
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2561
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561
  ระเบียบ ว่าด้วย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2561
  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
  ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 11/2561 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาสมาชิกเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงิน
  โปรดเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงินกับสหกรณ์
     
 

 
ทอดผ้าป่าวัดทุ่งศรีสองเมือง ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันที่ 29-30 ก.ย.61
      
 
สหกรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 24 ก.ย.61
      
 
 
วีดีโอนำเสนอ
ประวัติความเป็นมา
ของสหกรณ์